Wij zijn al vele jaren actief voor bedrijven, overheden en particulieren met het ontwerpen, installeren en onderhouden van elektrotechnische installaties.

Ons dienstenpakket bevat meerdere specialismen (zie rechts hiernaast) met als doel u installaties te bieden met veel gebruiksgemak met zo laag mogelijke kosten.

Sinds 1983 hebben we een grote groep tevreden klanten opgebouwd, die gebruik maken van onze diensten. Sommigen al meer dan 30 jaar!

Het bedrijf bestaat uit 3 personen: Een werkvoorbereider/projectleider, een administatief medewerkster en een monteur.
Met dit team zijn wij in staat om snel te schakelen, waarbij u als klant centraal staat, met aandacht voor detail.

 

Onze werkwijze

De werkzaamheden van JNC elektrotechniek BV kunnen op verschillende manieren tot stand komen:

Wij baseren onze prijsopgaaf op een bestek (een technische omschrijving) welke door de opdrachtgever of diens technisch adviseur is opgesteld.
Vaak wordt met zo’n bestek bij meerdere installateurs een offerte aangevraagd.

Deze offerte is gebaseerd op overleg met de opdrachtgever (of diens technisch adviseur) waarbij de eisen, wensen en doelen zijn besproken en waarna wij een ontwerp maken dat goed doordacht moet zijn en voldoet aan alle eisen en voorschriften. Bij het ontwerpen wordt voortdurend gestreefd naar de beste situatie, rekening houdend met investeringskosten, onderhoudskosten en energiekosten. De opdrachtgever is niet afhankelijk van meerdere partijen, zodat garantie en service beter gewaarborgd zijn. JNC elektrotechniek BV kan overal op worden aangesproken.
In de offerte wordt de omvang en uitvoeringswijze van het werk duidelijk beschreven.

Kleine werkzaamheden worden vaak op basis van regie uitgevoerd.
De kosten voor materiaal en arbeid worden naderhand bepaald op basis van werkelijk gebruikt en met een gespecificeerde factuur in rekening gebracht.

De offerte:
Onze offertes zijn duidelijk en overzichtelijk: aantallen, fabrikaten en typen worden benoemd en ook de montagemethode waardoor u vooraf weet wat wij voor u maken en wat het kost.
Opties of alternatieven worden apart benoemd zodat u keuzes kunt maken.

De facturering:
In de offerte wordt de manier van facturering afgesproken en de betaaltermijnen vastgelegd.

De opdrachtverstrekking:
Als u ons opracht wilt geven dan verzoeken wij u dat schriftelijk of per email te doen.

De planning:
Deze wordt in goed overleg vastgesteld, rekening houdend met alle betrokkenen.

De uitvoering:
Na opdracht zorgen wij voor ontwerptekeningen en wordt er, in nauw overleg, met alle betrokkenen uitgevoerd waarbij het nakomen van gemaakte afspraken voorop staat.

De veiligheid:
Tijdens de uitvoering wordt voortdurend aandacht besteed aan de veiligheid voor de omgeving van de werkzaamheden en afval wordt netjes opgeruimd.

De vooroplevering:
Bij de vooroplevering wordt samen met de opdrachtgever nagegaan of alle overeengekomen leveringen en werkzaamheden zijn uitgevoerd en welke zaken er eventueel nog ontbreken.

De oplevering:
Bij oplevering wordt bekeken of de nog ontbrekende onderdelen nu wél zijn aangebracht en vindt de feitelijke overdracht aan de opdrachtgever plaats.

Na de oplevering:
De gegevens van uw installaties worden door ons zorgvuldig bewaard zodat wij in de toekomst snel service kunnen verlenen.