Neem altijd zo snel mogelijk contact met ons op zodat wij weten op welk moment de storing is begonnen.
Soms wordt een storing veroorzaakt door het weer: vocht in de tuinverlichting.
Als u ons dan weken later belt is de oorzaak vaak niet meer te ontdekken.
Wij proberen het opheffen van een storing zo efficiënt mogelijk uit te voeren.
Als u ’s avonds een storing aan ons meld dan kunnen wij vaak de volgende dag al actie ondernemen. Als u pas de volgende ochtend belt kan het zijn dat wij die dag geen tijd meer hebben.
Soms is snel ingrijpen wel noodzakelijk (bij een brandlucht).

Storingen proberen wij eerst telefonisch op te lossen; daaraan zijn geen kosten verbonden mits het geen terugkerend iets betreft.
Wij brengen de tijd in rekening vanaf het bedrijf naar u toe, de werktijd bij u, totdat wij weer terug zijn bij het bedrijf, waarbij minimaal 1 uur in rekening wordt gebracht, daarna oplopend per 0,5 uur.
Er worden maximaal 2 uren besteed zonder verdere prijsafspraken vooraf.
Binnen die tijd zijn de meeste storingen te traceren en soms ook al op te lossen.
Wanneer er méér tijd besteed moet gaan worden dan overleggen wij met u hoe verder moet worden gegaan.
Als u ons inschakelt voor het opheffen van een storing geeft u ons dus geen ‘carte blanche’ waarbij u maar moet afwachten hoe hoog de kosten gaan oplopen.

Met ingang van 1 januari 2023 bereken wij € 60,00 excl. BTW per monteur/uur.
Dit bedrag is incl. ± 10 km reiskosten (autokosten).
Als het aantal gereden kilometers onredelijk hoog is ten opzichte van de in rekening gebrachte uren dan worden de overmatige kilometers ook in rekening gebracht tegen
€ 0,60 per km/excl. BTW.

Nee, u krijgt altijd een factuur na levering van de materialen of uitvoering van de werkzaamheden.
Bij aangenomen werk krijgt u de eerste factuur ná opdracht en daadwerkelijke aanvang van het werk.

Nee, u krijgt altijd achteraf een factuur van ons toegestuurd welke u dient te voldoen binnen maximaal 30 kalenderdagen.

Zoals eerder gezegd: wij proberen éérst telefonisch uw probleem op te lossen.
Als het écht nodig is komen wij ook ’s avonds, ‘s nachts of in het weekend naar u toe.
Daar zijn wel extra kosten aan verbonden:
De eerste 2 uren vóór of ná de normale werktijden (op werkdagen tussen 7.00 uur en 17.00 uur) hebben een toeslag van 30 % op het normale uurtarief.
De 4 uren dáárvoor of dáárna en op zaterdag hebben een toeslag van 50 % op ons normale uurtarief.
De uren daarbuiten of op zon- en feestdagen hebben een toeslag van 100 % op ons normale uurtarief.

3 smeltpatronen, ook wel zekeringen of stoppen genoemd, met daarin de letters J N C.

Wij werken meestal binnen een straal van 25 kilometer rondom Houten.

Bel ons op, maak een afspraak, wij komen naar u toe om te overleggen en te adviseren waarna de prijsopgave of offerte aan u wordt gemaild.
U heeft daardoor een goed beeld van wat het gaat kosten en u kunt rustig kiezen uit de voor u gunstigste oplossing.

Bedragen tot € 100,00 excl. BTW worden mondeling of telefonisch afgesproken.
Grotere bedragen per email.
Het maken van een prijsopgave is gratis en verplicht u tot niets.

Wij doen er alles aan om dit te voorkomen.
Als extra werkzaamheden te voorzien zijn dan attenderen wij daar vooraf op, eventueel afgeprijsd met de bijbehorende kosten. Zo weet u waar u rekening mee moet houden.
Wij willen zaken niet rooskleuriger voorstellen dan ze zijn want dan valt het altijd tegen.
Liever gaan wij uit van een lastige situatie en waarbij het achteraf mee blijkt te vallen, waarna wij u met een minderprijs kunnen verrassen.

Wij maken kwalitatief hoogwaardige installaties met 100 % garantie op materiaal en loonkosten gedurende het eerste jaar na oplevering. In de jaren daarna jaarlijks 10 % aflopend op de materiaalkosten.
Niet onder garantie vallen: zekeringmateriaal en lichtbronnen tenzij deze veelvuldig en onredelijk snel defect raken of schade als gevolg van onheil van buitenaf (lekkage, overspanning of oneigenlijk gebruik van de installatie).

Dat kan wel maar als wij iets bij de montage beschadigen of per ongeluk laten vallen, aanvaarden wij daarvoor geen aansprakelijkheid.
Dat lijkt onredelijk maar wij hebben nooit een winstmarge ter dekking van risico’s op de levering van uw materiaal behaald.

Vaak wordt verwacht dat, door de groepenkast door een elektrotechnisch installateur te laten aansluiten, men een goede en veilige installatie heeft. Wij weten echter niet wat en hoe uzelf heeft geïnstalleerd. Die verwachting kunnen wij dus niet waarmaken.
Als wij alleen een groepenkast installeren en de afgaande bedrading aansluiten dan laten wij de groepen UIT staan en mag u deze zelf IN schakelen.
U neemt daarmee zélf de verantwoordelijkheid voor uw eigen installatiewerk.

Heel begrijpelijk, maar ook lastig. Wij willen het afgesproken werk realiseren op de manier zoals wij voor ogen hebben, gebaseerd op onze kennis en ervaring.
Als u mee wilt helpen dan moet u, als opdrachtgever, gaan doen wat wij u opdragen en dat wil nog wel eens wringen.
Wij geven ons gereedschap ook niet uit handen om daarmee door u werkzaamheden te laten verrichten.
De grootste kostenbesparing is te behalen door een goed plan met ons op te stellen, te zorgen voor tijdige aanlevering van gegevens (keukentekening etc.), het vrijmaken van de werkplek (meubels en kasten opzij) én zelf op te ruimen.

Natuurlijk kunnen er gewijzigde inzichten ontstaan waardoor er soms eenvoudiger oplossingen kunnen worden gemaakt (kostenbesparing) of een beter resultaat wordt verkregen. Wijzigingen leiden echter bijna altijd tot kostenverhogingen.

Wij kunnen samenwerken met anderen. Als afspraken en planning duidelijk zijn staat niets een goede samenwerking met alle betrokken partijen in de weg.

Ons werk is mensenwerk en niet iedere situatie is vooraf goed in te schatten waardoor iets onverwachts kan voorkomen.
Daar reageren wij passend op zodat het door u beoogde resultaat alsnog wordt behaald.
Tot nu toe zijn wij gemaakte afspraken en toezeggingen altijd nagekomen en dat willen we graag volhouden.

Wij doen ons best risico’s te voorkomen: opbergen of afdekken en de juiste uitvoeringsvolgorde waardoor de kans op schade wordt verkleind.
Bij, bijvoorbeeld, een doorboorde waterleiding schakelen wij een loodgieter in voor herstel, eventueel incl. stukadoor en schilderwerk en voor ónze rekening; het wordt door ons voor u opgelost zonder méérkosten.
Wij hebben een Bedrijf Aansprakelijkheid Verzekering met voldoende dekking.

Alle gegevens van door ons uitgevoerd werk worden goed gearchiveerd.
Hierdoor weten wij wat er ooit is gemaakt en kan een nieuwe opdracht efficiënt ter hand worden genomen. U heeft er dus voordeel van om ons opnieuw in te schakelen. Vaak is er door ons al geïnstalleerd met het oog op toekomstige uitbreidingen en daar kunnen wij dan gebruik van maken.

In principe keuren wij geen installaties die door anderen zijn aangelegd. Ook niet als de installatie door uzelf is aangelegd.
Omdat wij niet boven plafonds of in de grond kunnen kijken weten we niet hoe daar geinstalleerd is.
Na zo’n controle zouden wij hooguit kunnen zeggen: “wij hebben geen fouten of gebreken kunnen ontdekken”. Maar nooit kunnen wij verklaren: “de installatie is goed”. En dat is nét hetgeen wat u of uw verzekering van ons wil horen.
Bij installaties die door onszelf zijn aangebracht kunnen wij wél zo’n oordeel afgeven.

Bij onze werkwijze heeft het geen zin om een onderhoudscontract af te sluiten.
Als u ons belt trachten we problemen telefonisch op te lossen en desgewenst komen we naar u toe. U betaalt dus alleen als het nodig is.
Wel kunnen we de afspraak maken om de installatie periodiek te controleren.
Bij een woning is 1x per 5 jaar voldoende en bij een bedrijf 1x per jaar.

Noodverlichtinginstallaties worden, als u daartoe opdracht geeft, 1x per jaar gecontroleerd: wij checken of armaturen nog minimaal 1 uur voldoende noodverlichting geven en vervangen de TL lichtbronnen welke continue branden. Dat is een controle en preventief onderhoud.
Bij verlichtingsinstallaties wordt door ons berekend (soms gemeten) hoeveel branduren er zijn. Daarop wordt het onderhoudsplan opgesteld, rekening houdend met het type voorschakelapparaat, de omgeving en de plaats waar de verlichting zit en de te verwachten levensduur van de lampen en eventuele starters.

Wij willen een Maatschappelijk Verantwoorde Onderneming zijn met respect voor mens en milieu.
Alle vrijkomende materialen of afval worden daarom op verantwoorde wijze verwerkt:
Metalen en schroot naar Vianen Recycling BV te Nieuwegein, lichtbronnen en armaturen naar WeCycle (WeCycle), papier & karton en het overige afval naar een gecertificeerde regionale afvalverwerker (Van Vliet Groep)
Bij kleine klussen voeren wij het afval af. Bij grotere projecten wordt het afval op locatie gedeponeerd in door opdrachtgever beschikbaar te stellen afvalbakken of containers.

Wij laten de werkplek bezemschoon achter en afval wordt afgevoerd (zie hiervoor).
Er wordt zoveel mogelijk stofvrij gewerkt maar er zal altijd enig stof op de werkplek en omgeving achterblijven.
Verplaatst meubilair etc. zetten wij niet terug. Dit kunt u het beste zelf doen zodat alles weer op de door u gewenste plaats staat.

Een groepenverklaring wordt standaard aangebracht bij iedere nieuwe of gerenoveerde groepenkast. Deze wordt bij ons digitaal bewaard zodat we u bij problemen adequaat telefonisch kunnen helpen.

Ons bedrijf is vanaf de oprichting in 1983 een Erkend Leerbedrijf.
Tientallen mensen hebben bij ons (snuffel)stages gelopen of een praktijkjaar gedaan.
Sommigen zijn bij ons gebleven, anderen hebben hun carrière elders succesvol voortgezet.
De mogelijkheid is afhankelijk van de hoeveelheid/soort werk dat wij voorhanden hebben.
Men kan altijd per email een stageverzoek indienen.

Je mag altijd je contact en opleidingsgegevens naar ons toesturen als je binnen 10 kilometer vanaf Houten woont.
Afhankelijk van de behoefte binnen ons bedrijf en je opleiding en interesse nemen wij contact met je op.

Wij zijn voortdurend bezig om onze kennis en inzichten aan te passen aan nieuwe technieken. Onze adviezen en ontwerpen zijn gebaseerd op de huidige stand der techniek.
Misschien dat wij niet helemaal voorop lopen maar als iets geschikt, deugdelijk en duurzaam gebleken is (vaak door onszelf uitgeprobeerd) dan willen wij u hier ook van laten profiteren.
Jaarlijks worden door onze mensen cursussen en trainingen gevolgd om hun kennis op peil te houden.

Wij zijn lid van Techniek Nederland (Techniek Nederland)
Deze organisatie zorgt voor ondersteuning van ons bedrijf op sociaal, economisch en juridisch gebied.
Zij hebben in goed overleg met de Consumentenbond en de Stichting Geschillencommissies voor Consumenten leveringsvoorwaarden opgesteld.

Bij bedrijven zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden voor Installerende Bedrijven ALIB en bij consumenten zijn de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten AVIC van toepassing (laatste versie).

Natuurlijk streven wij er naar om u als tevreden klant te houden.
Als u, als consument, en wij er samen niet uitkomen kunnen we naar de Geschillen Commissie Installerende Bedrijven gaan (https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/installerende-bedrijven/) welke een bindende oplossing voor ons beiden kan opleggen.
Wij zijn hiermee nog nooit in aanraking gekomen.

Tijdens en na de uitvoering worden door onze monteurs diverse metingen gedaan om zekerheid te hebben over het gemaakte werk.
Ook is ons bedrijf aangesloten bij de (STERKIN) en (SE).
Deze organisaties geven technische ondersteuning op het gebied van voorschriften en controleren ons steekproefsgewijs op onze bedrijfsvoering, meetinstrumenten en het gemaakte werk.

Nee, wij vinden dit een specialisme dat alleen goed kan worden uitgevoerd als we daar dagelijks mee bezig zijn. Voor een veilige en snelle uitvoering zijn speciale gereedschappen (hoogwerkers) nodig en die hebben wij niet. Wél kunnen wij zorgen voor de juiste bekabeling vanaf de groepenkast naar de inverter(s), eventueel inclusief communicatiekabel naar uw router. Wij, als elektroinstallateur, zijn het meest geschikt om uitbreidingen en aanpassingen in uw groepenkast te maken.

Ja, wij kunnen meerdere typen laders installeren, inclusief (communicatie)bekabeling. Een en ander afhankelijk van uw wensen, het merk/type auto, de opstelplaats van de lader en de mogelijkheid tot verrekening van kosten.